Perşembe, 10 Kasım 2016 09:39

"RAKSTAN OYUNA: TÜRKİYE'DE DANSIN MODERN HALLERİ"

(NDS 83) Prof. Dr. Arzu Öztürkmen'in otuz yıldır sürdürdüğü dans araştırmaları çerçevesinde kaleme aldığı yazıların derlemesinden oluşan kitap Boğaziçi Üniver­sitesi Yayınevi tara­fından basıldı. Kitapta Türkiye'de dansın modern hali, eğlence kültürüyle yakın ilişkisi, hem Osman­lı hem de Cumhuriyet döneminin dans hareketleri tarihi süreçte ele alınıyor. Bir yandan 16.-18. yüzyıl arası Osmanlı şenlikleri ve 19. yüzyıl Jöntürk Hareketinin modernleşmeye merakı, Cumhu­riyet döneminde Halk Oyunlarına olan ilginin ve dansın Türkiye'de eğlence kültürüyle yakın ilişkisi okuyucuya sunuluyor.