Pazartesi, 18 Eylül 2017 10:00

HEYBELİADA GEZİSİ

Yeni dönemin ilk gezisi, 23 Eylül Cumartesi günü,Heybeliada'ya gerçekleştirildi.
Ada'ya varıldığında, 3'erli guruplar halinde önceden ayarlanılan faytonlarla "Heybeliada Ruhban Okulu'" na gidildi.
Daha sonra, tekrar faytonlarla "İnönü Müzesi" ziyaret edildi.
Müze çıkışında , sahildeki restorana gidildi.
 Keyifli bir gün geçirildi.

IMG9552
IMG9554
IMG9553